miercuri, 25 august 2010

Moartea, începutul vieţii


Asculta mai multe audio Muzica

   Cu toţi ne naştem, trăim, iar apoi murim. Prima moarte de om în lume, a fost atunci când Cain l-a omorât pe Abel, de atunci şi până în zilele noastre, oameni au trăit, iar la urmă au murit. Uni au trăit mult, iar la moartea lor s-a scris că au murit satu-i de zile (Avraam) alţi au murit devreme, iar alţi n-au gustat moartea (Enoh, Ilie) ci au fost răpiţi la cer, fără a vedea moartea. 

   Moartea, intelesa corect..
   Cu toţi ştim că omul este compus din două componente majore: trup şi suflet. Moartea se produce atunci când sufletul părăseşte trupul. Trupul este depus în pământ, de unde a venit, iar sufletul se duce la locul unde i-a fost pregătit.       
 "În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce." Geneza 3:19)
    Moartea nu este sfârşitul, defapt după moarte abia începe viaţa, iar viaţa este de două feluri: viaţă veşnică, adică cerul şi iad-ul ("..acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.")
   Noi oameni ne raportăm la moarte ca la ce va tragic, defapt este un lucru tragic, dar tragedia este pregătită de noi. 
   Tragedia este pentru cei ce i-au întors spatele lui Dumnezeu, n-au crezut pe Domnul Isus şi au ales să-şi trăiască viaţa în pofte şi plăceri.
   " Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata." Evrei 9:27
   Judecata va fi dreaptă, iar judecătorul va fi Mielul lui Dumnezeu, cel pe care l-am dat la moarte prin fărădelegile noastre, eu şi tu.
   Atunci cei ce i-au slujit şi s-au pocăit înainte de a vedea moartea, vor merge în sânul lui Avram, acolo unde vor moşteni viaţa veşnică, adică cerul. 
   Însă cei ce i-au întors spatele vor merge în iad, iar acolo îşi vor petrece viaţa veşnică.
   După cum Hristos a înviat, tot aşa vor învia şi morţi în ziua judecăţi, mari şi mic, vor învia uni pentru judecată, iar alţi pentru viaţă veşnică, pentru cer.
   "Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea" Evrei 20:12
   Orice om are şansa de ajunge în cer, dar şansa această îi este dată atât timp cât trăieşte. După ce omul moare nimeni nu-l poate soaţe din iad.
 
 Tu unde vei ajunge? (...) Vrei să ai parte de cer? (...) 
 Dacă eşti sigur de mântuirea ta, Domnul să te binecuvânteze şi să te ajute să o duci cu frică şi cutremur până la sfârşit.  Amin !

Niciun comentariu: