joi, 29 octombrie 2009

Nu uita !Apoi Dumnezeu a zis : " Să facem om după chipul Nostru, după asemanarea Noastră ; El să stăpînească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate tîrîtoarele cari se mişcă pe pământ. " Geneza 1:26

-Nu uita niciodată !
Faptul că trăieşti nu a fost ideea ta
Şi că respiri nu a fost hotărârea ta.
Faptul că trăieşti a fost ideea Altcuiva
Şi că respiri – darul Lui pentru tine.

-Nu uita niciodată !
Nimeni nu gândeşte , nu simte ,
Nu se manifestă ca tine.
Nimeni nu zâmbeşte aşa cum tocmai o faci tu.

-Nu uita niciodată !
Nimeni nu vede cerul cum îl vezi tu
Şi nimeni nu ştie tot ce ştii tu.

-Nu uita niciodată !
Faţa ta nu o mai are nimeni pe acest pământ
Şi ochii aceştia îi ai doar tu.

-Nu uita niciodată !
Eşti bogat şi bogăţia ta nu sunt banii tăi
Ci Viaţa ta!
Nimeni nu trăieşte ca tine.
Tu eşti dorit.Nu eşti un rod al întâmplării,
O toană a naturii,
Fie că-ţi cânţi viaţa în diezi sau bemoli,
Eşti un gând al lui Dumnezeu
Şi încă unul genial.
TU eşti TU!!sâmbătă, 24 octombrie 2009

Guri care vorbesc


Cristian Tamasan - Vocea Ta
Asculta mai multe audio Muzica


Este epuizant să faci o impresie bună în fiecare duminică, dar este înviorător să fii un instrument în mâinile unui făuritor de cuvinte atât de priceput cum este Domnul si Salvatorul Nostru.
Intr-o lume în care comunicarea a cunoscut o adevărată explozie, un mod transformat de a vorbi este o dovadă a unei vieţi pline de puterea lui Dumnezeu .

Puterea cuvintelor
Simpla evitare a cuvintelor jignitoare, urăte aparţine doar moralismului şi nu a schimbării cu adevărat. Deseori ni se spune "Iată lista cuvintelor interzise. Memorează-le, dar să nu le spui niciodată !"
Noi ne chinuim în acţiunea noastră de a îmblânzi limba noastră. Biblia numeşte acest efort, o acţiune inutilă. (Iacov 3:8). Ceeia ce noi trebuie să dorim, este o limbă transformată.
Cuvintele au spuse cu credinţă, au putere. "Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muşta, aţi yice muntelui acestuia : <> şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă" (Matei 17:20).
Credinţa duce la fapte, faptele se manifestă şi în vorbe. "Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi osândit" (Matei 12:37)
Concepţia biblică despre lume şi viaţă acordă o mare atenţie cuvintelor. Când Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia, i-a sfinţit gura : "Apoi Domnul Şi-a întins mâna şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis : <>" (Ieremia 1:9)
Când Isaia l-a văzut pe Dumnezeu, timiditatea şi frica lui s-au concentrat în limba, lucru foarte interesant : "Vai de mine ! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc in mijlocul unui popor tot cu buze necurate şi am vazut în ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirlor" (Isaia 6:5 sublinierile îmi aparţin).
Ce a făcut Dumnezeu cu privire la buzele necurate ale lui Isaia ? "Dar unul dintre serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el şi a zis : Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzeloe tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit" (Isaia 6:6-7)
Gura descpoeră ce este în inima !
Cuvintele pot zidi sau distruge popoare, familii, biserici, careiere sau firme.
Dacă permitem ca limba noastră să devină slujitoare lui Dumnezeu, nu există limite pentru binele pe care-l poate face Dumnezeu prin noi. Nu există limite pentru încurajarile pe care El le poate transmite, pentru numarul de oameni care se pot întoarce de la păcatele lor şi nici pentru comunitaţile care sunt zidite în acest mod.
Fie ca Dumnezeu să işi întindă mâna şi peste gurile noastre, să vorbim când trebuie şi numai cuvinte de la Dumnezeu, Amin !

marți, 13 octombrie 2009

Spirit nou, trupuri noiThe Messenger vol 11 - Rugaciune
Asculta mai multe audio Muzica"După cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastra !" Romani 6:19


Ochi care văd
V-aţi gândit vreodată cum vede Dumnezeu lucrurile pe care noi le vedem mari ?
Numai un exerciţiu de imaginaţie şi poţi să-ţi dai seama. Cum se vede din avion casa aceeia mare la care de mult visezi ? Nu-i aşa ca e mică şi neînsemnată ?
Oare cum s-ar vedea din înaltul cerurilor ? cât de neînsemnată ar fi ?
Defapt.. Dumnezeu chiar aşa le vede, mici şi neînsemnate. El vede din ceruri sufletul meu, sufletul tău, sufletele noastre, se uită cu dragoste şi ne vrea să fim ai Lui.
Oare cum vede Dumnezeu pe cel căzut şi fără ajutor ?
Când vezi un alcoolic pe stradă, ce spui ?
Reacţia noastră, firească, este să-l ocolim. Sau, din propria-mi viaţă, să ne batem joc de el..
Cum ar fi să privim prin ochii lui Dumnezeu ?
Dumnezeu dispreţuieşte păcatul, dar iubeşte păcătoşi . M-a iubit pe mine pe când rătăceam în lumea plină de păcat, te-a iubit şi pe tine şi încă ne iubeşte !
Lentilele noastre spirituale au devenit aproape opace şi, ca rezultat, nu mai putem reacţiona faţă de situaţiile vieţii având inima lui Dumnezeu.
Isus a spus : "Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumina; dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta !" Matei 6:22-23
Este evident ca D-l Isus nu s-a referit la ochii fizci, ci la ochii spirituali.
Dacă nu nevedem pe noi înşine aşa cum ne vede Dumnezeu sau dacă nu-i vedem pe alţii aşa cum îi vede Dumnezeu, devenim străini faţă de realitatea şi capacitatea noastră de percepţie scade.
Astfel, tendinţa noastră va fi să desconsiderăm îndurarea, bunătatea, blândeţea Lui şi chiar să punem la îndoială dragostea şi grija Lui faţă de noi, toţi.
"mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemarii Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale" Efeseni 1:17-19


Să recapitulăm :
-Dacă privim prin ochii lui Dumnezeu vom descoperi adevăratele valori.
-Dumnezeu nu se lasă uşor impresionat !
-Dumnezeu dispreţuieşte păcatul, dar iubeşte păcătosul .
-Ochii lui Dumnezeu sunt plini de dragoste.sâmbătă, 10 octombrie 2009

Se întoarce Dumnezeu în RomâniaAlin Garlea - Romania
Vezi mai multe video din Muzica

Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va cauta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. 2 Cronici 7:14

Se-ntoarce Dumnezeu în România,
Trecând prin vamă, fără paşaport !
S-alunge pe tirani şi tirănia,
Să ne aducă-n ţară omenia
O marfă ce-am vândut-o la export

Se-ntoarce Dumnezeu în România-
În ţara Lui de care i-a fost dor..
Caci L-am chemat cu toţii în agonia
Acelor ore când veni urgia,
Îngenunchiaţi, smeriţi, sub tricolor.

Se-ntoarce-n ţară Domnul să ne spele
Şi să ne-nveţe să trăim frumos.
Noi vrem un Dumnezeu de vremuri grele
Şi-apoi să plece dincolo de stele
Că ştim noi ce să facem aici jos.

Se-ntoarce-n ţară Domnul cu Scriptura -
Ca să ne-nveţe viaţa de creştini ;
Dar ateismul şi monocultura
Şi-au transformat subtil coloratura
Şi-I împletesc din nou cununi de spini.

Cu darul de iubire şi dreptate
Se-ntoarce Dumnezeu Preaînalt ;
Să nu mai fie-n ţară strâmbatate,
Nici comunism şi nici securitate,
Să nu mai moară tineri pe asfalt.

Stă Dumnezeu la poartă, Românie -
Dar cine Îi va spune : "bun venit !" ?
La Parlament şi la Preşedenţie
Se-aprobă legi, se vrea democraţie
Dar, Numele Lui nu e pomenit.

Te cheamă azi, nu mâine,
În ceasul de destin hotărâtor -
Să-ţi frângă-n dar a învierii pâine ;
Acum ori niciodată poţi române
Să ai un Dumnezeu şi-un viitor !

Versuri : Petru Dugulescu

miercuri, 7 octombrie 2009

Mulţumiţi cu Dumnezeu

Când i-ai mulţumit ultima dată lui Dumnezeu de ceeia ce eşti şi de ceeia ce ai?


Comuna Coloneşi, sat Satu Nou, judeţul Bacău
"Uitaţi de lume, dar iubiţi de Dumnezeu !"
Sat situat la 60 km de Bacău
Lungime : aproximativ 2 km
Populaţia este de cca 2.00 oameni (predominant tânără)

"Cu stomacul gol, dar în inima avându-l pe Domnul"
Domnul a pus pe inima fraţilor de la Bacău să sprijine lucrarea, oferindu-le o "masă a dragostei" Aşa au numit-o ei.

Domnul lucrează în acest loc. Şi binecuvântează pe fraţi de acolo.
Am dori sa susţineţi in rugaciune lucrarea de aici. Este mare nevoie de rugăciuni şi ajutor.

Oraş Negreşti, judeţ Vaslui
"Prea binecuvântat ca să fiu stresat !"
"Şi ce-ar folosi unui om să cîştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul ? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său ?" Matei 16:26
Deşi sunt săraci în cele materiale, Biblia îi numeşte "fii ai lui Dumnezeu", iar Tatal le poate da ceeia ce lumea lea luat.
Rugaţi-vă pentru misiunea de aici. Domnul să-şi reverse harul Său peste acest loc.

Comuna Racova, judeţ Bacău

Într-o casă cu două camere locuiesc 18 copii şi 6 adulţi.
De curând un copil din casă a decedat înecat, iar din 19 au rămas 18. Durerea a fost mare, însă Domnul a mângăiat sufletul mamei şi a rudelor îndoliate.
Domnul are un plan cu ei şi de aceeia cer sprijinul vostru în rugăciune.

Avem oare de ce să mulţumim Domnului ?
luni, 5 octombrie 2009

Probleme cu "generaţia calculatorului"

Nu-i de râs, ci de plâns !Un ajutor de nădejde, dacă este folosit cum trebuie, calculatorul, poate deveni cel mai mare duşman al nostru. O mulţime de părinţi işi plâng copii ce ajung să stea ore întregi la calculator, iar nopţile nu le dorm, celebrul Counter strike şi din păcate nu este singurul, există tot feluri de jocuri, care provoacă dependenţă (duse la extrem).
Iată un exemplu real : "Sunt mama unui băiat de 20 de ani, ex-student în anul I la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca. Datorită nopţilor petrecute pe jocuri la calculator şi-a "îngheţat" studiile. Rugămintea mea, dacă este posibil să-l programaţi la un interviu sau probă practică, în vederea angajării lui. Poate, fiind angajat, îi va pieri cheful de joacă şi îşi va relua studiile la Medicină" .. Răspunsul manger-ului vine pront : Marius Popa, marketing manager la compania care angajează game testeri : "Dacă e vorba de un om care duce lucrurile la extrem, atunci acesta nu respectă autoritatea şi face numai ce vrea. Cu siguranţă, dacă nu s-a ţinut de şcoală, mai ales la insistenţele părinţilor, atunci nu va fi un bun tester şi nu va respecta regulile. Nici noi nu suntem de acord cu un astfel de comportament şi nici pentru ei nu e o soluţie să se angajeze în acest domeniu", a spus Marius Popa.
- "Tinerii se simt puternici doar în lumea virtuală - în viaţa reală reuşesc din ce în ce mai puţin să trăiască, să se integreze, să interacţioneze şi compensează deficitul acesta prin acţiuni extreme"
- "Pentru unii, PC-ul a devenit deja un drog. Nu mai pot lăsa tastatura din maini şi se deconectează cu un simplu click de lumea reală. Unul din zece gameri este deja dependent".
Cert este că tot mai mulţi tineri petrec ore întregi în faţa PC-ului şi se afundă în discuţii pe chatroom-uri, işi petrec timpul antrenaţi în jocuri brutale sau vizionând filme pline de violenţă şi de scene porno. Fie ca este vorba despre "World Of Warcraft", "Second Life" sau site-uri porno, lumea virtuală are prea puţină legatură cu realitate! Ea te transpune într-o lume în care fantezia face regulile şi care adesea este confundată de "utilizatori" cu realitatea. Acest fapt suparându-L pe Domnul Dumnezeul nostru !
Care sunt vinovaţi ?
Cred că educaţia de acasă nimeni nu ne-o poate da sau să ne-o poată lua.. O mare parte a vinei le aparţine părinţilor care nu şi-au ţinut copii în frău şi le-au dat "liber la calculator".
Iată ce spune o mama : n speranţa că multe mămici vor citi acest articol , ar putea trage un semnal de alarmă înainte să fie prea târziu, şi în cunoştiinţă de cauză să se ia măsurile de rigoare.Eu una am ratat şi acum privesc cu durere cum fiul meu de 23 de ani se degradează văzând cu ochi " (parte extrasă de pe un forum)
Ce soluţii sunt ?
Sfatul medicului psihiatru pentru părinţi : "Nu lăsaţi calculatorul la îndemână
Pentru a nu lăsa lucrurile să scape de sub control aveţi grijă ca după cumpărarea calculatorului să stabiliţi nişte reguli legate de folosirea lui. Calculatorul trebuie instalat într-un loc de unde să poată fi supravegheat, în nici un caz în camera copilului. În plus stabiliţi de comun acord cu copilul un interval orar în care are voie la calculator şi mai ales faptul că lecţiile sau alte activităţi şcolare au prioritate faţă de calculator."
Ştii tu oare ce tastează copilul tău drag ? I-ai verificat site-urile pe care navighează ?

vineri, 2 octombrie 2009

Mamă scumpă

M-ai mângăiat la ceas de suferinţă, m-ai invăţat să rabd, s-aştept, să sper, mi-ai inspirat a Domnului credinţă, şi-n taină paşi-mi îndreptai spre cer. Îţi mulţumesc, mamico, pentru toate ! Şi-l rog pe Domnul viaţă să-ţi mai dea, să-ţi dea putere, zel şi sănătate, să te mai am aicea, mama mea. Aş vrea sa-ţi dau, de s-ar putea, tot ce-i mai scump pe lume, dar ştiu ca bucuria ta e când te chem, mamă pe nume.

Bucuria copilăriei

joi, 1 octombrie 2009

Îţi este frică de "câinii" lumii acesteia ?


Dar dintre toţi copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba lui, ca să ştiţi ce deosebire face Domnul între Egipteni şi Israel Exodul 11.7

Cum adică Dumnezeu ar avea putere asupra limbii unui câine şi l-ar putea opri să latre? Cu siguranţă că da. El poate să împiedice pe un câine de-al Egiptenilor să facă vreun rău unui mieluşel din turma lui Israel. Dumnezeu încleştează gura câinilor ca şi a oamenilor care sunt ca ei. Să înaintăm deci fără teamă. Dacă îi va lăsa totuşi să-şi mişte limba, Ei poate să le închidă fălcile. Ei vor putea să chelălăiască oricât de mult, dar nu vor putea să sfâşie cu colţii. Ce minunat este când stai liniştit sau treci prin mijlocul vrăjmaşilor pe care Domnul i-a silit să te lase in pace! Ca şi Daniel în groapa leilor, să nu ne fie teamă că vom fi sfâşiaţi de colţii lor. Doamne, fă ca azi să văd împlinită această făgăduinţă a Ta! Dacă vreun câine se va da la mine, îi voi spune lui Dumnezeu: Doamne, câinele ăsta n-ascultă de glasul meu, dar porunceşte-i Tu să se gudure la picioarele mele. Ocroteşte-mă şi dă-mi pacea ca să pot vedea deosebirea pe care o faci Tu între copilul Tău şi între acela care nu se teme de Tine. Amin !

Aşteptarea

"Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Proverbe 10:28"


Aşteptarea-i o povară
Ce o porţi prin ani mereu,
Tot sperând din nori s-apară
După ploaie-un curcubeu.

Aşteptarea-i gara-n care
Iţi trec anii rând pe rând,
Tot privind în depărtare
S-auzi trenul fluierând -

Impiegatul bate-n furcă
Şi anunţă-n megafon.
Vine trenul, alţi urca,
Tu rămâi tot pe peron.

Şi iţi spui cu resemnare :
"Trenu-acesta l-am pierdut"
Mergi in sala de-aşteptare
Şi o iei de la-nceput

Aşteptarea e amară
Cand ţi-e dorul ne-mplinit;
Dar e foarte necesară
Sufletului mântuit.

E un jug ce-n tinereţe
L-ai purtat şi-l porţi şi azi.
Şi purtându-l cu blandeţe
Tu inveţi să taci, să rabzi.

Aşteptarea, pentru cine
Duce-un trai nelegiut,
Nu va fi decât ruşine,
Căci nădejdea i-a pierit.

Aşteptarea-n curătie
Pentru omul credincios,
Va fi numai bucurie
Şi aduce doar folos.
Aşteptare, aşteptare !
Şcoală greu de absolvit,
Tu dai binecuvântare
Totdeauna, la sfarşit !