sâmbătă, 24 octombrie 2009

Guri care vorbesc


Cristian Tamasan - Vocea Ta
Asculta mai multe audio Muzica


Este epuizant să faci o impresie bună în fiecare duminică, dar este înviorător să fii un instrument în mâinile unui făuritor de cuvinte atât de priceput cum este Domnul si Salvatorul Nostru.
Intr-o lume în care comunicarea a cunoscut o adevărată explozie, un mod transformat de a vorbi este o dovadă a unei vieţi pline de puterea lui Dumnezeu .

Puterea cuvintelor
Simpla evitare a cuvintelor jignitoare, urăte aparţine doar moralismului şi nu a schimbării cu adevărat. Deseori ni se spune "Iată lista cuvintelor interzise. Memorează-le, dar să nu le spui niciodată !"
Noi ne chinuim în acţiunea noastră de a îmblânzi limba noastră. Biblia numeşte acest efort, o acţiune inutilă. (Iacov 3:8). Ceeia ce noi trebuie să dorim, este o limbă transformată.
Cuvintele au spuse cu credinţă, au putere. "Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muşta, aţi yice muntelui acestuia : <> şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă" (Matei 17:20).
Credinţa duce la fapte, faptele se manifestă şi în vorbe. "Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi osândit" (Matei 12:37)
Concepţia biblică despre lume şi viaţă acordă o mare atenţie cuvintelor. Când Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia, i-a sfinţit gura : "Apoi Domnul Şi-a întins mâna şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis : <>" (Ieremia 1:9)
Când Isaia l-a văzut pe Dumnezeu, timiditatea şi frica lui s-au concentrat în limba, lucru foarte interesant : "Vai de mine ! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc in mijlocul unui popor tot cu buze necurate şi am vazut în ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirlor" (Isaia 6:5 sublinierile îmi aparţin).
Ce a făcut Dumnezeu cu privire la buzele necurate ale lui Isaia ? "Dar unul dintre serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el şi a zis : Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzeloe tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit" (Isaia 6:6-7)
Gura descpoeră ce este în inima !
Cuvintele pot zidi sau distruge popoare, familii, biserici, careiere sau firme.
Dacă permitem ca limba noastră să devină slujitoare lui Dumnezeu, nu există limite pentru binele pe care-l poate face Dumnezeu prin noi. Nu există limite pentru încurajarile pe care El le poate transmite, pentru numarul de oameni care se pot întoarce de la păcatele lor şi nici pentru comunitaţile care sunt zidite în acest mod.
Fie ca Dumnezeu să işi întindă mâna şi peste gurile noastre, să vorbim când trebuie şi numai cuvinte de la Dumnezeu, Amin !

Niciun comentariu: